Carregant

Si us plau, esperi


001_23001501
CSS manteniment i neteja escales mecàniques i ascensors 2023-2025

Servei de coordinació de seguretat i salut dels contractes de manteniment i neteja de les escales mecàniques i ascensors situats a l¿espai públic de Barcelona 2023-2025, amb mesures de contractació pública sostenible.


Import sense IVA
47.507,42 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
19/de set./2023 12:00 - 04/d’oct./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
No 95.014,84 EUR
codi CPV
71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaracions responsable de compliment de requisits previs
    • Oferta econòmica i documentació per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_23001501: Oferta

6 d’octubre 2023 12:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud