Carregant

Si us plau, esperi


026/601.2023.126
Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d¿Execució de les obres del projecte executiu actualitzat de millora del Parc de la Ciutadella de Barcelona en l¿àmbit del Pg. Joaquim Renart, els Jardins Josep Fontseré, el Pg dels Til·lers i el Sector Central, al districte de Ciutat Vella.

Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d¿Execució de les obres del projecte executiu actualitzat de millora del Parc de la Ciutadella de Barcelona en l¿àmbit del Pg. Joaquim Renart, els Jardins Josep Fontseré, el Pg dels Til·lers i el Sector Central, al districte de Ciutat Vella.


Import sense IVA
34.445,55 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
19/de set./2023 - 05/d’oct./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
No 41.334,66 EUR
codi CPV
71317200-5 Serveis de salut i seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • 1. DR02 - Declaració responsable sobre el compliment dels requisits previs (Annex 1-A).
    • 2. DR03 - Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests (Annex 1-B)
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • 3. PREU01 - Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud