Carregant

Si us plau, esperi


008/90/23
REFORMA DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DELS MERCATS DE LA MERCÈ I TRINITAT DE BARCELONA


Import sense IVA
774.458,98 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 17:00 - 18/de des./2023 12:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Obres
Obert
No 1.006.796,67 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 10.1. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 10.2.1. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 10.2.2 Per augment del termini de garantia
  • 10.2.3 Per estar en disposició del certificats vigents

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
45213210-8 Instal·lacions de dipòsits frigorífics 

1 Lot 1: mercat de la Mercè 484.172,42 Publicat
45213210-8 Instal·lacions de dipòsits frigorífics 

2 REFORMA DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DELS MERCATS DE LA MERCÈ I TRINITAT DE BARCELONA 290.286,56 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administratiu i documentació addicional

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud