Carregant

Si us plau, esperi

001/20003467

Servei de manteniment integral dels sistemes de càmeres de videovigilància de seguretat pública i dels equips de videogestió ubicats a la Sala Conjunta de Comandament i del gestor de comunicacions i programari, associats a la mateixa Sala, per la Gerència de Prevenció i Seguretat (Exp. 20204447)
serveis de manteniment integral dels sistemes de càmeres de videovigilància de seguretat pública i dels equips de videogestió ubicats a la Sala Conjunta de Comandament i del gestor de comunicacions i programari, associats a la mateixa Sala a l¿Ajuntament de Barcelona, Gerència de Prevenció i Seguretat
Import sense IVA
200.484,76 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds 28/de nov./2020 - 28/de des./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Barcelona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 240.581,71 EUR
codi CPV
50340000-0 Serveis de reparació i manteniment d'equips audiovisual i óptic 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 28/d’oct./2020

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 28/d’oct./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 28/d’oct./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 09/de nov./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic annex al PCAP

Publicat el 11/de des./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència rectificació error material PCAP

Publicat el 14/de des./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència resposta a consulta sobre el PPT

Publicat el 18/de des./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
El punt 5 del PPT. Documentació a presentar, ho han de presentar els licitadors o l'empresa adjudicatària?
Publicada

17/de des./2020

Bon dia, les propostes del punt del PPT van en relació amb les definicions del servei del punt 3.1.1 i 3.2 i han de ser portades a terme per l'adjudicatari. Salutacions Enrique Vives
En el Plec Tècnic, punt ¿4.2 Classificació de les empreses¿, es diu que ¿les empreses licitadores hauran de complir amb els requisits exigits a la Llei 5/2014 de 4 d¿abril de Seguretat Privada. Per aquest motiu només podran presentar-se a la licitació aquelles empreses degudament autoritzades¿. Però en el Plec Administratiu no es fa cap mena de referencia a aquest tema, i en el punt de la solvència es parla d¿altre tipus d¿acreditacions però no del tema de Seguretat Privada. La primera pregunta és doncs si per aquest concurs es requereix que l¿empresa licitant estigui inscrita en el registre d¿empreses de Seguretat de l¿Estat Espanyol. I sí és així, la segona pregunta és si en el cas d¿una empresa que no estigui inscrita en dit registre, es pot acreditar la solvència mitjançant una UTE amb una empresa que sí estigui registrada?. O bé , es pot acreditar la solvència mitjançant un acord d¿integració de solvència amb una empresa que sí estigui registrada?.
Publicada

10/de des./2020

Bon dia, en la clàusula 1 del plec administratiu, el règim jurídic que regeix el contracte està format pel plec administratiu, tècnic i la Llei de contractes. Si el plec tècnic exigeix aquesta inscripció s'ha d'aportar en sobre 1. 2. Si una empresa no inscrita vol conformar UTE les 2 empreses han d'aportar DEUC per separat especificant aquesta circumstàmcia 3. Si es vol recòrrer a la capacitat d'altres empreses, han d'indicar-ho al DEUC,part II secció c i presentar DEUC sparat també per l'altre empresa. Salutacions