Carregant

Si us plau, esperi


006/23002202
Coordinació dels usos dels diferents espais del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, pel que fa a la producció dels actes programats i agenda d'ús, amb els serveis colaterals directament implicats: seguretat, logística, neteja, i manteniment

Coordinació dels usos dels diferents espais del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, pel que fa a la producció dels actes programats i agenda d'ús, amb els serveis colaterals directament implicats: seguretat, logística, neteja, i manteniment


Import sense IVA
171.000,00 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
17/de nov./2023 14:00 - 04/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
171.000,00 EUR
codi CPV
98300000-6 Serveis diversos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta metodològica de les tasques de supervisió del manteniment del jardí medicinal i de l'hort
  • Proposta metodològica detallada de la coordinació dels usos dels diferents espais
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Mesura social: Salari de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte
  • Millora del termini en cobrir la posició en el supòsit d'incidències extraordinàries
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex de Subrogació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bona tarda, La pàgina 37 oferta econòmica presenta diferents dubtes: - al tant per cent de la segona graella posa un número de pàgina 1 que després no està i no se sap a que fa referència. - l'oferta econòmica no indica si es amb IVA o sense - en la graella de costos directes/indirectes apareix el concepte producció i en aquest tipus de contracte no en tindria. - en la declaració de salari a quin conveni s'ha de fer referència al que està o al que cobra segons la taula de subrugació, és a dir el percentatge d'increment sobre quin import s'ha de fer sobre el conveni o al que cobra segons taula. Gràcies, agrairia que contestessin quan abans millor ja que el termini finalitza el dia 4. Salutacions,
Publicada

30/de nov./2023

contestada

01/de des./2023

Bon dia, El desglossament de costos directes i indirectes de l'oferta econòmica s'ha de fer d'acord amb el quadre que apareix a la pàgina 4.En el model de la pàgina 37 apareix un concepte "producció" que no s'ha de tenir en compte. En quant a l'oferta econòmica, s'ha de fer sense IVA . I en tot cas, desglossar l'import base i l'import corresponent a l'IVA especificant cada import a què correspon. En quant al percentatge d'increment salarial relatiu al quadre que apareix en el apartat segon de l'annex d'oferta econòmica i altres criteris automàtics, és respecte a l'import del salari declarat a l'annex de subrogació. Gràcies.