Carregant

Si us plau, esperi


006/23002202
Coordinació dels usos dels diferents espais del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, pel que fa a la producció dels actes programats i agenda d'ús, amb els serveis colaterals directament implicats: seguretat, logística, neteja, i manteniment

Coordinació dels usos dels diferents espais del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, pel que fa a la producció dels actes programats i agenda d'ús, amb els serveis colaterals directament implicats: seguretat, logística, neteja, i manteniment


Import sense IVA
171.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
17/de nov./2023 14:00 - 04/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
171.000,00 EUR
codi CPV
98300000-6 Serveis diversos Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta metodològica de les tasques de supervisió del manteniment del jardí medicinal i de l'hort
  • Proposta metodològica detallada de la coordinació dels usos dels diferents espais
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Mesura social: Salari de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte
  • Millora del termini en cobrir la posició en el supòsit d'incidències extraordinàries
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex de Subrogació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud