Carregant

Si us plau, esperi


004/24/0015-00-CP/01
Contractació del servei de seguretat i control a l'Hivernacle i l'Umbracle al parc de la Ciutadella , a diferents espais de la ciutat i de patrulles de supervisió als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, distribuït en tres lots: LOT 1: Hivernacle i l'Umbracle a l'interior del parc de la Ciutadella. LOT 2: Diferents espais verds n caps de setmana i festius. LOT 3: Supervisió dels espais verds en caps de setmana i festius


Import sense IVA
704.817,92 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
27/de nov./2023 14:20 - 08/de gen./2024 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
1.550.599,42 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable: Annex 1 del PCAP
  • Declaració responsable: Annex 3 del PCAP
  • Declaració responsable: Annex 4 del PCAP
  • Declaració responsable: Annex 5 del PCAP
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Oferta econòmica i millores

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
79715000-9 Serveis de patrulles 

1 Contractació del servei de seguretat i control a l'Hivernacle i l'Umbracle al parc de la Ciutadella i de patrulles de supervisió als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, - LOT 1: Vigilància de les dependències de l'Hivernacle i l'Umbracle a l'interior del parc de la Ciutadella. 221.920,96 Avaluació
79715000-9 Serveis de patrulles 

2 Contractació del servei de seguretat i control a l'Hivernacle i l'Umbracle al parc de la Ciutadella i de patrulles de supervisió als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, - LOT 2: Vigilància de diferents espais verds de la ciutat de Barcelona en caps de setmana i festius. 304.584,00 Avaluació
79715000-9 Serveis de patrulles 

3 Contractació del servei de seguretat i control a l'Hivernacle i l'Umbracle al parc de la Ciutadella i de patrulles de supervisió als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, - LOT 3: Servei de patrulles de supervisió dels espais verds de la ciutat de Barcelona en caps de setmana i festius 178.312,96 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex 3 - PCT: Instrucció vehicles

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - PCT: Actuació cas emergència

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - PCT: Control operacional

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - PCT: Model editable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - PCT: Inventari Portes

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - PCT: Model

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - PCT: Imatge vestuari / vehicles

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 - PCT: Requisits medi ambientals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 10 - PCAP: Comunicació inclusiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 11 - PCAP: Conciliació

Descarregar

Plec administratiu

Plec Administrtiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9 - PCAP: Pla mesures igualtat

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

004/24/0015-00-CP/01: BC

19 de gener 2024 12:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud