Carregant

Si us plau, esperi


006/23002386
Servei de gestió de les xarxes socials i d'altres continguts digitals del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes: creació, producció, edició, i manteniment dels continguts i multimèdia per a les xarxes socials del Monestir i altres canals de comunicació digital, i promoció de publicitat. Elaboració d'un Pla de Comunicació anual, producció dels pòdcasts dels Diàlegs de Pedralbes i la formació en màrqueting digital de l'equip de comunicació del museu.

Servei de gestió de les xarxes socials i d'altres continguts digitals del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes: creació, producció, edició, i manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia per a les xarxes socials del Monestir, i promoció de publicitat, així com l¿elaboració d¿un Pla de Comunicació anual que incorpori les necessitats comunicatives on-line, i la formació en màrqueting digital de l¿equip de comunicació del museu


Import sense IVA
116.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 14:00 - 05/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
116.000,00 EUR
codi CPV
79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Sobre administ y criteris subjectius
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Proposta metodològica de planificació operativa del servei objecte del contracte
 • Sobre de criteris objectius
  • Pel volum de seguidors acreditat documentalment mitjançant informes KPI (Key Performance Indicator)
  • Per disposar d'un pla d'igualtat de gènere
  • Per disposar de titulació acadèmica addicional
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud