Carregant

Si us plau, esperi


001/P2303051
Execució dels treballs de substitució de les lluminàries d'emergència en diferents edificis de la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.

Execució dels treballs de substitució de les lluminàries d'emergència en diferents edificis de la Gerència de Seguretat, Prevenció i Convivència, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.


Import sense IVA
14.990,00 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 09:40 - 27/de nov./2023 10:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.990,00 EUR
codi CPV
31521310-0 Llums d'emergència Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • 29. Experiència professional de les persones treballadores adscrites al contracte.
    • 61. Experiència en l'àmbit de les instal·lacions o edificis de serveis públics d'emergències.

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex 1 Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic valoració ofertes

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Oferta i clàusules

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud