Carregant

Si us plau, esperi


006/23001709
Serveis de desenvolupament i execució del programa anual de cultura, educació i territori de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.

Contractació d'un servei de desenvolupament i execució del programa educació, cultura i territori de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.


Import sense IVA
87.779,22 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
21/de nov./2023 - 05/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
175.931,22 EUR
codi CPV
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Per la qualitat de la proposta de planificació estratègica i metodològica del servei
  • Per la qualitat de l¿elaboració de la metodologia del disseny i desplegament d¿una metodologia.
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Enquestes per conèixer grau valoració i satisfacció dels centres educatius i artistes implicats
  • Facilitar un número de telèfon mòbil
  • Informe semestral
  • Preu ofertat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quadre subrogacio

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud