Carregant

Si us plau, esperi


003/23000137
SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTS MUSICALS I ALTRE MATERIAL

SUBMINISTRAMENT D¿INSTRUMENTS I ALTRE MATERIAL PER A L¿EMM SANT ANDREU I EL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA


Import sense IVA
25.518,00 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
21/de nov./2023 - 27/de nov./2023 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Subministraments
Obert super-simplificat
25.518,00 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable segons model de l'Annex 1A, i si escau (Annex 1B i Annex 1C, i Annex 2)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Oferta econòmica (segons model de l'annex 3 i annex 3B)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
37310000-4 Instruments musicals 

1 SUBMINISTRAMENT FARISTOLS I CARROS DE TRANSPORT 3.818,00 Formalitzat
37310000-4 Instruments musicals 

2 SUBMINISTRAMENT DE 6 PIANOS PER L'EMM SANT ANDREU 4.350,00 Formalitzat
37310000-4 Instruments musicals 

3 SUBMINISTRAMENT D'UNA ARPA PEL CONSERVATORI 17.350,00 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe d'insuficiència

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud