Carregant

Si us plau, esperi


001/P2302998
CSS Reparació amb formigó d¿un tram del camí del T

Servei d¿assistència tècnica per a la Coordinació de la Seguretat i Salut durant la fase d¿execució de les obres de reparació amb formigó d¿un tram del camí del Turó de l'Alzina al barri de Can Castellví al Districte de Sarrià - Sant Gervasi .


Import sense IVA
1.951,37 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
21/de nov./2023 13:00 - 28/de nov./2023 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
1.951,37 EUR
codi CPV
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Condicions tècnics CSS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model d'oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria tècnica de l'obra

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable proveïdor

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud