Carregant

Si us plau, esperi


006/23002530
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PER A L'ARRENDAMENT DE GLOBUS /ESFERES INFLABLES LUMÍNIQUES TIPUS "LUMOON", O EQUIVALENT, PER A LA SENYALITZACIÓ D'ESPAIS A LA VIA PÚBLICA DE LES INSTAL·LACIONS DEL FESTIVAL LLUM BCN, FESTIVAL D'ARTS LUMÍNIQUES DE BARCELONA, AIXÍ COM LA SEVA RETOLACIÓ I EL SERVEI DE TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESINSTAL·LACIÓ, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

lloguer, retolació i el servei de transport, instal¿lació, manteniment i desinstal¿lació de fins a 45 globus /esferes inflables lumíniques tipus Lumoon o equivalent per a la senyalització d¿espais a la via pública de les instal¿lacions del festival Llum BCN, Festival d¿arts lumíniques de Barcelona


Import sense IVA
67.500,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
27/de nov./2023 14:00 - 12/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert
67.500,00 EUR
codi CPV
79950000-8 Serveis d'organització d'exposicions, fires ycongresos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Autorització per consultar les dades a l¿AEAT i a la TGSS (annex 4)
  • Declaració responsable complementària al DEUC (annex 1).
  • Declaració responsable constitució en UTE (annex 2)
  • Declaració responsable d¿adscripció de mitjans personals i/o materials (annex 5).
  • Declaració responsable d¿empreses pertanyents a un mateix grup empresarial (annex 3)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Pel compromís d¿ampliar el material de reserva ad hoc per a la resolució d¿incidències
  • Per la reducció del termini previst com a màxim obligatori
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC (format PDF i xml)

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud