Carregant

Si us plau, esperi


001_23002790
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS LÚDIQUES, DINAMITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT I COORDINACIÓ DE LA XARXA DE CASES D'ACOLLIDA DEL CAACB, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.

Servei de dinamització d'activitats lúdiques i del voluntariat, així com de coordinació de la xarxa de cases d'acollida del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB).


Import sense IVA
31.300,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
29/de gen./2024 13:49 - 12/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 125.200,00 EUR
codi CPV
98300000-6 Serveis diversos Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 41. Memòria descriptiva i organització dels treballs
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 60. Criteri genèric només documents

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_23002790: Sobre C

18 de gener 2024 13:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud