Carregant

Si us plau, esperi


001_23002380
Servei de seguretat, vigilància i control dels accessos per a la Guardia Urbana de Barcelona a la Sala de Comandament i per la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència a l'edifici de la pròpia Gerència

Servei de seguretat, vigilància i control dels accessos per a la Guardia Urbana de Barcelona a la Sala de Comandament i per la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència a l'edifici de la pròpia Gerència


Import sense IVA
567.663,40 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
27/de nov./2023 12:52 - 29/de des./2023 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
1.135.326,80 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Sobre electrònic 1 (documentació administrativa)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Sobre electrònic 2 (criteris d¿adjudicació automàtics)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
79713000-5 Serveis de guàrdies de seguretat 

1 Sala Comandament Servei de Vigilància a la Sala de Comandament de GUB 404.304,18 Avaluació
79713000-5 Serveis de guàrdies de seguretat 

2 Edifici Gerència Servei de Vigilància a l¿edifici de la GSPC 163.359,22 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_23002380: BC

19 de gener 2024 09:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud