Carregant

Si us plau, esperi


001/P2400425
Estudi sobre l¿impacte de la regulació de les pres

realitzar un estudi sobre l'impacte que pot tenir la regulació de les prestacions socials en les dinàmiques d'empadronament a Barcelona, i definir propostes de millora de les polítiques d¿empadronament i de les prestacions socials


Import sense IVA
14.989,01 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
12/de febr./2024 00:59 - 16/de febr./2024 00:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.989,01 EUR
codi CPV
79315000-5 Serveis de recerca social Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • 61. Per la realització d'estudis tècnics d'anàlisi i avaluació de polítiques socials
    • 61. Per la realització d¿estudis tècnics d¿anàlisi i avaluació de prestacions socials econòmiques

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

model presentació d'oferta

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/P2400425: Oferta

19 de febrer 2024 08:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud