Carregant

Si us plau, esperi


001_23003715
Subministrament de material sanitari, begudes, alimentació i el manteniment SPCPEIS i GUB

Subministrament de material sanitari, begudes, alimentació i el manteniment dels aparells de l'àmbit sanitari per al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i per a la Guàrdia Urbana.


Import sense IVA
188.576,70 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
13/de febr./2024 23:59 - 15/de març/2024 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Subministraments
Obert
452.584,08 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable (Annex I)
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Oferta económica (Proporcionalitat directa)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
15890000-3 Productes alimentosos diversos i aliments secs 

15980000-1 Begudes sense alcohol 

33140000-3 Material mèdic fungible 

1 Lot 1 Sub. mat. sanitari divers (SPCPEIS i GUB) i mat. per hidratació i menjar en intervencions (SPCPEIS) 158.578,70 Avaluació
34114121-3 Ambulàncies 

50421000-2 Serveis de reparació i manteniment d'equips mèdics 

2 Lot 2 Serv. mant. preventiu i correctiu dels aparells d¿àmbit sanitari embarcats en ambulàncies o a les infermeries dels parcs de bombers (SPCPEIS) 29.998,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_23003715: BC

22 de març 2024 09:45

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud