Carregant

Si us plau, esperi


001_23002984
SERVEIS DE SUBTITULACIÓ SIMULTÀNEA DE STREAMING I LLENGUATGE DE SIGNES

Serveis de subtitulació simultània de la retransmissió en directe (streaming) i interpretació en llenguatge de signes per als actes del Districte, òrgans de govern i participació, així com altres actes del Districte que s¿hagin d¿incloure me


Import sense IVA
34.790,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
12/de febr./2024 15:00 - 27/de febr./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert super-simplificat
No 52.185,00 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 01. Per la millora de l'oferta econòmica presentada
  • 02. Per la garantia d'execució en situacions d'urgència
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
79540000-1 Serveis d'interpretació 

1 Subtitulació Subtitulació Streaming 25.740,00 Publicat
79540000-1 Serveis d'interpretació 

2 Llengua de signes Llenguatge de signes 9.050,00 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret A

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud