Carregant

Si us plau, esperi


038/CTTE980
CTTE980 Servei de Jardineria al Centre de Tractament de Residus Municipals ( CTRM) de Gavà-Viladecans.


Import sense IVA
29.400,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
12/de febr./2024 - 12/de març/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
No 58.800,00 EUR
codi CPV
71421000-5 Serveis de jardineria paisatgística Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Adjuntar anex nº 2 del PCP complimentat
  • Adjuntar Annex nº 1 complimentat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud