Carregant

Si us plau, esperi


003/24000023
GESTIÓ DELS CURSOS OBERTS DEL CONSERVATORI

SUPORT A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS CURSOS OBERTS DEL CMMB


Import sense IVA
14.832,23 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
13/de febr./2024 - 19/de febr./2024 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
47.463,13 EUR
codi CPV
75121000-0 Serveis administratius educatius Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Oferta econòmica i altres criteris automàtics (segons model de l'Annex 3)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud