Carregant

Si us plau, esperi


001_23001624
SERVEIS DERIVATS DE LA COMUNICACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL CONJUNT DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE.

SERVEIS DE CREACIÓ, EDICIÓ I MANTENIMENT DE CONTINGUTS WEB I DE XARXES SOCIALS, PREPARACIÓ DE BUTLLETINS I CREACIÓ DE MATERIALS VISUALS I AUDIOVISUALS PER AL DEPARTAMENT D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL CONJUNT DE LA DS ECONOMIA SOCIAL I SOLID


Import sense IVA
227.253,63 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
02/d’abr./2024 14:00 - 18/d’abr./2024 13:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
454.507,26 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable (Annex 1).
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta econòmica i oferta criteris avaluables automàticament (annex 2 PCAP i annex 3 excel)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting 

1 Gestió, redacció i manteniment de continguts dels canals, i disseny de materials d'Economia Social i Solidària i de Consum Responsable CREACIÓ, EDICIÓ I MANTENIMENT DE CONTINGUTS WEB I DE XARXES SOCIALS, PREPARACIÓ DE BUTLLETINS I CREACIÓ DE MATERIALS VISUALS I AUDIOVISUALS PER AL DEPARTAMENT D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I CONSUM RESPONSABLE I EL CONJUNT DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 115.462,88 Avaluació
79810000-5 Serveis d'impressió 

2 Impressió de materials d'Economia Social i Solidària i Mercat Social-Consum Responsable, mitjançant contractació reservada. Impressió de materials d'Economia Social i Solidària i Mercat Social-Consum Responsable 37.941,75 Avaluació
79340000-9 Serveis de publicitat i de màrqueting 

3 Disseny gràfic i maquetació de documents d'Economia Social i Solidària i Consum Responsable. Disseny gràfic i maquetació de documents d'Economia Social i Solidària i Consum Responsable 73.849,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe addicional 2

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret aprovació expedient

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 Model oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe addicional 1

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud