Carregant

Si us plau, esperi


004/24/0070-00-CP/01
Contracte d'obres per la instal·lació de 5 carregadors de vehicles elèctrics: 2 al Viver Tres Pins, 2 al Centre de Manteniment de Canyelles i 1 a la masia de Can Mestres


Import sense IVA
20.407,88 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
03/d’abr./2024 12:00 - 22/d’abr./2024 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
No 20.407,88 EUR
codi CPV
51112000-0 Serveis d'instal·lació d'equips de distribució i de control d'electricitat Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
  • Preparar oferta
    • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

    • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

    • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 24. Oferta económica (Proporcionalitat directa)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe tècnic de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

MemoriaValorada_240070

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model Presentació Oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Visites 15/04/24 exp. 24/0070

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració Responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ActaReplanteig_240070

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informació Licitadors

Descarregar

Documents addicionals a publicar

EstudiBasicSeguretatSalut_240070

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, Tal i com es detalla en l apartat 1.4.1 de la pàgina 6 del document de Memòria valorada, s¿indica que l¿adjudicatari haurà de presentar amb l¿oferta una proposta de planificació detallada de les fases de l¿obra, específiques per a cada edifici. Necessitem aclarmiment pel que fa a si aquesta planificació s¿ha de presentar en el cas de ser adjudicataris i no en el moment de la presentació de la oferta. Gràcies
Publicada

09/d’abr./2024

contestada

10/d’abr./2024

Belvolguts, Segons el citat apartat, juntament amb l'oferta s'ha de presentar la proposta de planificació: "L'adjudicatari haurà de presentar amb l'oferta una proposta de planificació detallada de les fases de l'obra, especifiques per a cada edifici. També caldrà justificar degudament que la planificació es coherent amb els terminis d'entrega dels equips de càrrega y els seus accessoris, per tant la planificació adjunta a l'oferta haurà de disposar d'una o mes línies on s'indiqui aquest termini." Per tant, la planificació és vinculant als terminis ofertats i es presenta amb l'oferta. Tanmateix la utilització del terme "adjudicatari" en comptes de "licitador" pot induir a errors en la interpretació del present paràgraf respecte a la fase de presentació dels documents. Cordialment, Departament de Contractació Direcció de Serveis Generals Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal Gerència de Serveis Urbans Ajuntament de Barcelona Carrer Torrent de l'Olla, 218-220, 4a planta, 08012 Telèfon 932 914178
Buenas tardes ¿Se pueden realizar visitas a las instalaciones?
Publicada

04/d’abr./2024

contestada

09/d’abr./2024

Responent a la seva pregunta, els informem que s'ha traslladat la mateixa a la unitat tècnica responsable del contracte, la qual ha autoritzat a establir un calendari de visites el proper 15/04/24, el document amb les condicions per sol·licitar les visites el trobaran publicat amb la resta de documentació de la licitació. També s'ha acordat l'ampliació del termini per la presentació d'ofertes al proper 22/04/24