Carregant

Si us plau, esperi


026/611.2024.047
Obres relatives al projecte 3.2 d'ampliació de la xarxa freàtica sistema connexions, als entorns: Lot 1: d'Alfons el Magnànim i Lot 2: de Palau Reial.

Obres relatives al projecte 3.2 d¿ampliació de la xarxa freàtica sistema connexions, als entorns: Lot 1: d'Alfons el Magnànim i Lot 2: de Palau Reial.


Import sense IVA
712.172,71 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
03/d’abr./2024 - 11/d’abr./2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Obres
Obert
854.607,25 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • 1. [BIMSA] Oferta de preu
    • 1. DR02 - Declaració responsable sobre el compliment dels requisits previs (Annex 1-A).
    • 2. DR03 - Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests (Annex 1-B)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
65110000-7 Distribució d'aigua 

1 Lot 1: d'Alfons el Magnànim Obres relatives al projecte 3.2 d¿ampliació de la xarxa freàtica sistema connexions, als entorns: Lot 1: d'Alfons el Magnànim i Lot 2: de Palau Reial. 429.291,56 Avaluació
65110000-7 Distribució d'aigua 

2 Lot 2: de Palau Reial. Obres relatives al projecte 3.2 d¿ampliació de la xarxa freàtica sistema connexions, als entorns: Lot 1: d'Alfons el Magnànim i Lot 2: de Palau Reial. 282.881,15 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

PPT

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
La partida TVAR0003 del lote 1 y la partida TVAR0007 del lote 2 son partidas alzadas. Ambas partidas en los archivos LCT proporcionados vienen a cero, pero en los documentos de presupuesto si que tienen un importe. Por lo general en las licitaciones de BIMSA no se pueden modificar el importe de las partidas alzadas. En este caso las podemos modificar o las dejamos tal y como vienen en los archivos. Gracias
Publicada

09/d’abr./2024

contestada

10/d’abr./2024

En el cas d'aquestes dues partides, existeix un error en la descripció de la partida i en la unitat d'amidament. En la descripció s'hauria d'eliminar "Partida Alçada de cobrament íntegre..." per "Partida d'obra..." i la unitat d'amidament hauria de ser "U". Ambdues partides son partides d'obra i inclouen la corresponent justificació de preus en el seu interior. No es pot modificar el concepte de la partida per transformar-la a PA donat que no ho és, per tant, s'ha de considerar com una partida d'obra aportant preu.