Carregant

Si us plau, esperi


001_24000849
Gestió i coordinació dels Projectes Integrals amb Contractació al districte de Ciutat Vella

Gestió i coordinació dels Projectes Integrals amb Contractació al districte de Ciutat Vella


Import sense IVA
45.100,00 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
13/d’abr./2024 - 29/d’abr./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 180.400,00 EUR
codi CPV
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • 1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
  • 2. Declaració responsable complementària al DEUC
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor
 • Oferta econòmica i resta de criteris automàtics
  • 0. Annex 3: Oferta econòmica i resta de criteris automàtics
  • 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació
  • 2. Reduir a un màxim de 24 hores el termini de substitució del personal en cas de baixa o absència
  • 3. Formar en matèria d'interculturalitat i de prevenció, detecció i acció davant violències sexuals

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 1: Declaració responsable

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució motivada d'aprovació de l'expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 3: Oferta econòmica i criteris automàtics

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 2: Model plantilla proposta tècnica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Descarregar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_24000849: Sobre C

15 de maig 2024 14:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud