Carregant

Si us plau, esperi


085/E240000064
Servei d'embalatge, desembalatge, re-embalatge i de transport de concentració i dispersió de les obres d'art i gestió de la documentació per a l'exposició: "De Montmartre a Montparnasse. Artistes catalans a París"


Import sense IVA
215.140,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
14/de juny/2024 - 15/de jul./2024 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
258.168,00 EUR
codi CPV
60000000-8 Serveis de transport (exclòs el transport de residus) Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex I a III
  • Annex IV Declaració adscripció mitjans personals i materials
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta Tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Calendari: Reducció dies de circuit
  • Conductors amb cursos de conducció eficient
  • Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Vehicle/s amb combustible alternatiu
  • Vehicle/s amb sistemes per controlar la pressió dels pneumàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec Tècnic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic justificatiu

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC pdf

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC xml

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

085/E240000064: Sobre B

23 de juliol 2024 14:00

Pendent

085/E240000064: Sobre C

26 de juliol 2024 13:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud