Carregant

Si us plau, esperi


002/24000011
Serveis de Manteniment dels processos robotitzats (RPA) de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

manteniment de la infraestructura i dels components necessaris per la correcta prestació del servei de RPA dins de l¿Institut Municipal d¿Hisenda (IMH), amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
77.651,52 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de juny/2024 13:00 - 01/de jul./2024 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
170.833,34 EUR
codi CPV
72267100-0 Manteniment de programari de tecnologia de la informació 



Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Documentació Administrativa
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Proposta Tècnica
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta Económica i Criteris Automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució dubtes EMAIL

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució dubtes EACAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP + Protocol

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Incoació Expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud