Carregant

Si us plau, esperi


026/608.2024.044
Obres de reforma i adequació de l'ala oest de la Seu del Districte de Nou Barris per a allotjar dependències de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Districte, al Barri de la Guineueta, al Districte de Nou Barris, a Barcelona.

Obres de reforma i adequació de l¿ala oest de la Seu del Districte de Nou Barris per a allotjar dependències de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Districte, al Barri de la Guineueta, al Districte de Nou Barris, a Barcelona.


Import sense IVA
1.954.070,63 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de juny/2024 - 15/de jul./2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
2.344.884,76 EUR
codi CPV
45000000-7 Treballs de construcció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud