Carregant

Si us plau, esperi


006_24000655
Rehabilitació de la Sala de Calderes a la Fabra i Coats

Rehabilitació de la Sala de Calderes a la Fabra i Coats


Import sense IVA
729.419,85 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de juny/2024 - 01/de jul./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
No 729.419,85 EUR
codi CPV
45212350-4 Edificis d'interès històric o arquitectònic 

45262660-5 Treballs de retirada d'amiant Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre administ y criteris subjectius
  • A.2.1 Estudi logístic i proposta d'implantació - Proposta sobre l'afectació de l'obra
  • 1) La declaració responsable (annex 1)
  • 2) Declaració responsable constitució en UTE (annex 2)
  • 3) Declaració responsable d'empreses pertanyents a un mateix grup empresarial (annex 3)
  • 4) Autorització per consultar les dades a l'AEAT i a la TGSS (annex 4)
  • 5) Declaració responsable d'adscripció de mitjans personals i/o materials (annex 5)
  • A.1.1. Proposta metodològica treballs reparació - Anàlisi del projecte i determinació punts crítics
  • A.1.2. Proposta metodològica dels treballs de reparació - Descripció del procés d'obra
  • A.2.2 Estudi logístic i proposta d'implantació - Proposta de metodologia d'execució
 • Sobre de criteris objectius
  • Preu
  • Experiència professional - tipus A
  • Experiència professional - tipus B
  • Experiència professional - tipus C
  • Experiència professional - tipus D
  • Reducció del termini màxim d¿execució de les obres

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PROJECTE D'OBRES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE D'OBRA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC TÈCNIC

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud