Carregant

Si us plau, esperi


004/24/0109-00-CP/01
Contractació del subministrament i col·locació de 1.270 m lin. de banda elèctrica i 200 m lin. de filferro per a la dissuasió d'aus a l'edifici de l'Hivernacle del Parc de la Ciutadella, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
50.418,13 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
09/de jul./2024 12:30 - 25/de jul./2024 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert super-simplificat
50.418,13 EUR
codi CPV
90922000-6 Serveis de control de plagues Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Annex 2. Oferta econòmica i millores
  • Declaració responsable Annex 1
  • Declaració responsable Annex 3 (UTE)
  • Declaració responsable Annex 4
  • Declaració responsable Annex 5
  • Declaració responsable Annex 6 (CAE)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret A

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud