Carregant

Si us plau, esperi


026/601.2024.096
Obres de millores a la Plaça dels Àngels i a l'aparcament sota la Plaça dels Àngels, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 1 MACBA. Lot 1 obra civil. Lot 2 instal·lacions.

Obres de millores a la Plaça dels Àngels i a l¿aparcament sota la Plaça dels Àngels, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 1 MACBA. Lot 1 obra civil. Lot 2 instal·lacions.


Import sense IVA
3.177.314,33 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
08/de jul./2024 - 03/de set./2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Obres
Obert
3.812.777,19 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
 • Oferta tècnica
  • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
45000000-7 Treballs de construcció 

1 Lot 1 obra civil Obres de millores a la Plaça dels Àngels i a l¿aparcament sota la Plaça dels Àngels, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 1 MACBA. Lot 1 obra civil. Lot 2 instal·lacions. 2.715.774,42 Publicat
45000000-7 Treballs de construcció 

2 Lot 2 instal·lacions. Obres de millores a la Plaça dels Àngels i a l¿aparcament sota la Plaça dels Àngels, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 1 MACBA. Lot 1 obra civil. Lot 2 instal·lacions. 461.539,91 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud