Carregant

Si us plau, esperi


026/601.2024.098
Obres relatives al projecte final d¿execució de la remodelació dels Jardins dels Doctor Fleming i de millores puntuals a la Plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al districte de CIutat Vella, a Barcelona.

Obres relatives al projecte final d¿execució de la remodelació dels Jardins dels Doctor Fleming i de millores puntuals a la Plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al districte de CIutat Vella, a Barcelona.


Import sense IVA
1.315.132,15 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de jul./2024 - 31/de jul./2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
No 1.578.158,58 EUR
codi CPV
45233140-2 Obres vials Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
 • Oferta tècnica
  • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud