Carregant

Si us plau, esperi


026/611.2024.108
Serveis relatius a la producció i distribució de diferents elements gràfics per informar de les obres impulsades per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA ( BIMSA)

Serveis relatius a la producció i distribució de diferents elements gràfics per informar de les obres impulsades per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA ( BIMSA)


Import sense IVA
69.651,58 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
09/de jul./2024 - 25/de jul./2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 215.919,90 EUR
codi CPV
79824000-6 Serveis d'impressió i distribució Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
 • Oferta tècnica
  • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Plec tècnic

PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria justificativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació expedient

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud