Carregant

Si us plau, esperi


003_24000100
SERVEI SUPORT EDUCATIU ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

SERVEI SUPORT EDUCATIU ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


Import sense IVA
12.494.344,62 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de jul./2024 13:39 - 23/de jul./2024 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
27.487.558,16 EUR
Nº lots 11


Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaracions responsables del Plec Administratiu de l'annex 1B, 1C i annex 2, si s'escauen.
  • Declaracions responsables del Plec Administratiu segons annex 1A i annex 3.
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Oferta Econòmica i altres criteris automàtics segons l'Annex 4

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

1 LOT 1-SUPORT EDUCATIU Ciutat Vella 782.088,98 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

2 LOT 2-SUPORT EDUCATIU Eixample 1.230.589,84 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

3 LOT 3-SUPORT EDUCATIU Sants Montjuic 1.380.992,30 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

4 LOT 4-SUPORT EDUCATIU Les Corts i Sant Gervasi 1.275.990,76 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

5 LOT 5-SUPORT EDUCATIU Gràcia 1.087.163,34 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

6 LOT 6-SUPORT EDUCATIU Horta Guinardó 783.937,80 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

7 LOT 7-SUPORT EDUCATIU Horta Guinardó 956.163,96 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

8 LOT 8-SUPORT EDUCATIU Nou Barris 1.339.651,16 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

9 LOT 9-SUPORT EDUCATIU Sant Andreu 1.424.639,70 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

10 LOT 10-SUPORT EDUCATIU Sant Marti 1.127.055,92 Publicat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

11 LOT 11-SUPORT EDUCATIU Sant Marti 1.106.070,86 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC xml

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 format excel

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX INFORME NECESSITATS: justificació preu sortida

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 model de graella curs 2024-2025

Descarregar

Plec tècnic

ESMENA PLEC TÈCNIC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 8

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 11

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 10

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC pdf

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 9

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 PTT: personal del Lot 2 i 4

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud