Carregant

Si us plau, esperi


016/240104
SUBMINISTRAMENTS, INSTAL·LACIÓ , POSTA EN MARXA, FORMACIÓ i MANTENIMENT DEL SISTEMA D'INGESTA DE BETEVÉ


Import sense IVA
55.157,80 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de jul./2024 - 24/de jul./2024 10:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert super-simplificat
55.157,80 EUR
codi CPV
72268000-1 Serveis de subministrament de programari Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • - Aportació de certificat en ACSR d¿Avid
  • - Aportació de declaració responsable signada per part del fabricant
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Certificat d¿instal·lació SEGONS PLEC
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME JUSTIFICATIU

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ INCOACIÓ I APROVACIÓ EXPEDIENT

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

016/240104: Oferta

24 de juliol 2024 10:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud