Carregant

Si us plau, esperi

001/21000051

Serveis informació,auxiliars i control acc Seu Dte
SERVEIS D¿INFORMACIÓ, SERVEIS AUXILIARS I CONTROL D¿ACCESSOS DELS EDIFICIS DE PL. ORFILA I EDIFICI JOSEP PALLACH DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU, I SERVEIS ASSOCIATS AL FUNCIONAMENT DE L¿OAC DE SANT ANDREU 2021-2023
Import sense IVA
205.233,60 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
19/de febr./2021 - 22/de març/2021 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Barcelona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 410.467,20 EUR
codi CPV
98342000-2 Serveis relatius a l'entorn de treball 

Forma de presentacióPer presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex: complement a DEUC
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • En cas d'empresa estrangera, declaració respecte jurisdiccio tribunals espanyols
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Aportar un sistema de gestió documental informatitzat dels partes de treball i de prestació del servei de comunicació amb l¿òrgan gestor del contracte
  • Millora sobre el preu hora ofertat
  • Presentar i aportar un sistema d control d¿accessos i control dels equipaments amb suport informàtic

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

DEUC

Publicat el 19/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex Per empreses estrangeres

Publicat el 19/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 Model oferta criteris automàtics

Publicat el 19/de febr./2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 05/de febr./2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Publicat el 11/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Publicat el 11/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Publicat el 11/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC guia per complimentar

Publicat el 19/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex: complement a DEUC

Publicat el 19/de febr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud