Carregant

Si us plau, esperi


001/20194454_20000063
Serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
343.852,84 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
18/de gen./2020 - 03/de febr./2020 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
687.705,68 EUR
79713000-5 Serveis de guàrdies de seguretat Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
    • MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESES ESTRANGERES QUAN EL CONTRACTE S'EXECUTI A ESPANYA
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • OFERTA

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Publicat el 17/de gen./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 17/de gen./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/20194454_20000063: Taula d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

6 de febrer 2020 12:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud