Carregant

Si us plau, esperi


001/22002971
Fabricació i instal·lació panells informatius

Fabricació, manipulació i instal¿lació en la via pública de panells informatius sobre la història de l¿espai que va ocupar la Fàbrica del Cànem al Poblenou


Import sense IVA
6.049,59 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de set./2022 00:30 - 30/de set./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Menor amb concurrència
6.049,59 EUR
35261000-1 Panells d'informació Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta econòmica
    • Pel preu ofert

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model d'oferta econòmica

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud