Carregant

Si us plau, esperi


001/P2203659
Conceptualització,disseny,programació nou web CVE

L¿objecte del contracte inclou la conceptualització, el disseny i la programació d¿un nou web de la CVE, en Drupal 9. També inclou la introducció de continguts en 3 idiomes (actualment està només en català i castellà), així com el manteniment (tècnic i de continguts) i l¿actualització i correcció d¿errors d¿aquesta durant els mesos posteriors i fins al 31 de desembre de 2023.


Import sense IVA
14.937,84 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
24/de nov./2022 - 30/de nov./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.937,84 EUR
72413000-8 Serveis de disseny de llocs web www Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
    • Experiència demostrada de la persona que executarà les prestacions (perfil programació) en Drupal 9
    • Experiència profes. de la persona que executarà les prestacions en projectes similars a l'objecte
    • Per l'aportació de webs, mitjançant URL, realitzades i publicades amb Drupal 9

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model presentació d'ofertes

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud