Carregant

Si us plau, esperi


001_22004412
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE BARRI DEL MARESME

Servei de dinamització del Casal de Barri del Maresme, del Districte de Sant Martí, ubicat al carrer de Puigcerdà números 100-102, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
54.332,78 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
24/de gen./2023 00:30 - 07/de febr./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
No 108.665,56 EUR
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Oferta econòmica
    • Per l'execució del servei en quant a la cobertura de baixes
    • Per l'increment de les hores de formació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud