Carregant

Si us plau, esperi


001/P2302312
Arranjament voreres c. Vallmajor

Obres per l¿arranjament de les dues voreres del carrer Vallmajor, entre els carrers Copèrnic i Freixa, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi


Import sense IVA
39.994,50 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de set./2023 14:00 - 21/de set./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
39.994,50 EUR
codi CPV
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memoria valorada

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model de presentació d'oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració Responsable

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/P2302312: Oferta

21 de setembre 2023 15:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud