Carregant

Si us plau, esperi


001/P2302065
Obra d'arranjament de la vorera del carrer Mallorca entre Viladomat i Comte Borrell (costat mar), al Districte de l'Eixample.

Obra d'arranjament de la vorera del carrer Mallorca entre Viladomat i Comte Borrell (costat mar), al Districte de l'Eixample


Import sense IVA
39.809,69 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
18/de set./2023 23:59 - 26/de set./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
39.809,69 EUR
codi CPV
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Informe justificatiu de necessitat - Arranjament vorera Mallorca (Viladomat-C.Borrell)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria valorada - Arranjament vorera Mallorca (Viladomat-C.Borrell)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Projecte arranjament de la vorera c.Mallorca (Viladomat-Comte Borrell)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració responsable tercers - format word

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud