Carregant

Si us plau, esperi


001_23002374
Anàlisi i millora dels sistemes d'informació de la Direcció de serveis d'informació i atenció ciutadana

Anàlisi i millora dels sistemes d'informació sobre la gestió i la qualitat dels canals d'atenció de la Direcció de Serveis d'Informació i atenció ciutadana


Import sense IVA
77.926,78 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
19/de set./2023 10:00 - 04/d’oct./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 167.542,58 EUR
codi CPV
72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica
  • Millores en la proposta metodològica
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • Experiència del personal adscrit
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_23002374: Sobre C

17 de gener 2024 12:05

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud