Carregant

Si us plau, esperi


001_23002374
Anàlisi i millora dels sistemes d'informació de la Direcció de serveis d'informació i atenció ciutadana

Anàlisi i millora dels sistemes d'informació sobre la gestió i la qualitat dels canals d'atenció de la Direcció de Serveis d'Informació i atenció ciutadana


Import sense IVA
77.926,78 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
19/de set./2023 10:00 - 04/d’oct./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 167.542,58 EUR
codi CPV
72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica
  • Millores en la proposta metodològica
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • Experiència del personal adscrit
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud