Carregant

Si us plau, esperi


001_23002440
Manteniment de la Plataforma de Telecontrol de l'Ajuntament de Barcelona 2023-2024

Servei de manteniment preventiu i correctiu en modalitat ¿tot risc¿ de la Plataforma de Telecontrol de l¿Ajuntament de Barcelona, que inclou tots els elements de comunicacions (switch, routers) així com servidors, sistema de emmagatzematge (NAS),


Import sense IVA
90.744,30 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 09:00 - 05/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 199.637,46 EUR
codi CPV
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaracions responsables de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta económca i criteris d'Adjudicació automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud