Carregant

Si us plau, esperi


001/P2303052
Instal·lació luminàries LED

SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ D¿EQUIPS D¿IL·LUMINACIÓ EXISTENTS A TIPUS LED A LA PLANTA 4a DE L¿EDIFICI DE TORRENT DE L¿OLLA


Import sense IVA
25.254,52 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 09:00 - 27/de nov./2023 09:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Menor amb concurrència
25.254,52 EUR
codi CPV
45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Descarregar

Plec tècnic

Memòria tècnica

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud