Carregant

Si us plau, esperi


001_23002864
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÒNICA CIUTADANA I SERVEIS DIFERITS DE LA DIRECCIÓ D'ATENCIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Prestació dels serveis d'informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l'Ajuntament de Barcelona a través dels diferents canals d'atenció ciutadana prestats en línia i en diferit (telèfon, Internet, correu electrònic, xat i xarxes


Import sense IVA
21.200.156,49 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
20/de nov./2023 18:02 - 11/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
50.173.703,71 EUR
codi CPV
79512000-6 Centre de trucades Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 01. Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

DEUC XML

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC PDF

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos al PCAP: PROTOCOLS

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_23002864: Sobre C

18 de gener 2024 11:45

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud