Carregant

Si us plau, esperi


001_23003037
Servei d'impressió, escaneig i còpia de documents gerència CEECV

Servei d'impressió, escaneig i còpia de documents per a la seu i equipaments de l'àmbit de gestió de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona


Import sense IVA
28.877,76 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
21/de nov./2023 00:01 - 04/de des./2023 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert super-simplificat
No 59.776,96 EUR
codi CPV
79800000-2 Serveis d'impressió i serveis connexos Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Annex 1 - Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Annex 3 - Empreses o entitats vinculades o que pertanyen a un mateix grup empresarial
    • Annex 4 - Declaració constitució d'unió temporal d'empreses (UTE)
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Annex 2 - Oferta econòmica i altres criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos en format editable

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud