Carregant

Si us plau, esperi


001_24001717
Subministrament de guants de foc estructural o intervenció, guants de risc mecànic i guants per a foc forestal del personal del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona (exp 20244087)

Subministrament de guants de foc estructural o intervenció, guants de risc mecànic i guants per a foc forestal, del personal del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS)


Import sense IVA
55.271,76 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
12/de juny/2024 - 28/de juny/2024 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert simplificat
No 79.332,00 EUR
codi CPV
18141000-9 Guants de treball Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Declaracions responsables i oferta
    • Declaracions responsables i oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_24001717: Oferta

5 de juliol 2024 09:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud