Carregant

Si us plau, esperi


001_24001212
Obres d'ordenació de la cruïlla del c. Tuset amb la Trav. de Gràcia, al Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Contractació de les obres d'ordenació de la cruïlla del c. Tuset amb la Trav. de Gràcia


Import sense IVA
333.444,53 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
12/de juny/2024 16:00 - 08/de jul./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
No 366.788,98 EUR
codi CPV
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica avaluable d'acord amb els criteris de judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Ampliació del termini de garantia
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexes PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret autorització

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost en format TCQ

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació projecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

informe justificatiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

acta de replanteig

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001_24001212: Sobre C

22 de juliol 2024 13:00

Finalitzada

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 12/06/2024 a les 15:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud