Carregant

Si us plau, esperi


001_24000378
Conceptualització i realització d'activitats i tallers

Servei de conceptualització i realització d¿activitats i tallers de l¿Arxiu Municipal de Barcelona que es necessiten des dels arxius municipals de districte i el Servei de Coordinació de Centres de la Direcció del Sistema Municipal d¿Arxius


Import sense IVA
49.371,24 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
13/de juny/2024 12:45 - 01/de jul./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert simplificat
No 86.576,86 EUR
Nº lots 5


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre administ y criteris subjectius
    • Declaració responsable segons model Annex 1
    • Proposta tecnica
  • Sobre de criteris objectius
    • Oferta econòmica i criteris adjudicació automàtics Annex 2

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals 

1 Cursos de recerca històrica i genealògica Cursos de recerca històrica i genealògica 6.866,32 Avaluació
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals 

2 Taller sobre dones migrades i arxiu: ¿AMB veu de dona¿ Taller sobre dones migrades i arxiu: ¿AMB veu de dona¿ 4.737,08 Avaluació
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals 

3 Itineraris de l¿Arxiu per a públic escolar i per a públic general Itineraris de l¿Arxiu per a públic escolar i per a públic general 12.867,53 Avaluació
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals 

4 Activitat escolar ¿Secrets d¿un trencaclosques. La Barcelona de les joguines¿ Activitat escolar ¿Secrets d¿un trencaclosques. La Barcelona de les joguines¿ 6.361,24 Avaluació
79952100-3 Serveis d'organització d'esdeveniments culturals 

5 Activitats i tallers per a centres d¿Educació Primària, Secundària i Batxillerat Activitats i tallers per a centres d¿Educació Primària, Secundària i Batxillerat 18.539,07 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud