Carregant

Si us plau, esperi


018/44/22
Concessió del servei d'explotació del bar restaurant de l'equipament Parc Tecnològic de Barcelona Activa ubicat al carrer Marie Curie, 8-14 de Barcelona, amb incorporació d'objectius d'eficiència social


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
14/de jul./2022 07:30 - 30/de set./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Concessió de serveis
Obert
0,00 EUR
55000000-0 Serveis comercials al detall d'hostaleria i restauració Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud