Carregant

Si us plau, esperi


018/45/22
Serveis per al disseny, creació i impartició de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa estable de Barcelona Activa, amb incorporació d'objectius d'eficiència social


Import sense IVA
136.217,00 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
02/de set./2022 10:00 - 03/d’oct./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
545.357,00 EUR
Nº lots 5


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Estudis i titulacions superiors addicionals
  • Experiència addicional en la impartició de formació vinculada amb l¿àmbit temàtic de l¿especialitat
  • Experiència laboral o professional en tasques relacionades amb l¿àmbit temàtic de l¿especialitat
  • Oferta econòmica del preu hora d'impartició (IVA exclòs)
  • Paritat entre homes i dones

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
80500000-9 Serveis de formació 

1 Entorn legal 22.500,00 Adjudicat
80500000-9 Serveis de formació 

2 Eines per a promoure els valors de l'Economia Social i Solidària en la dimensió organitzativa, així com divulgar l'economia col·laborativa i de plataforma del procomú 24.565,00 Desert
80500000-9 Serveis de formació 

3 Coaching laboral per joves 52.360,00 Adjudicat
80500000-9 Serveis de formació 

4 Plataforma Empresa-Ocupació Júnior 12.792,00 Adjudicat
80500000-9 Serveis de formació 

5 Mercat de treball i sectors econòmics 24.000,00 Adjudicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/45/22: Sobre B

6 d’octubre 2022 13:00

Finalitzada

018/45/22: Sobre C

3 de novembre 2022 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud